Publicaties

Zie hieronder enkele van onze meest recent gepubliceerde uitgaven voor de zakelijke en zorgmarkt. Klik op de foto voor informatie over de publicatie.

Het is mogelijk om deze uitgaven, of een oudere editie, te bestellen. Dit kan door €3,- over te maken op rekeningnummer NL23 ABNA 0403930456 t.n.v. Pulse Media Group BV onder vermelding van uw postadres en de gewenste editie.

Duurzame woonomgeving

In deze publicatie komt u alles te weten over duurzame energie, energietransitie en het hergebruik van afval.

Continuïteit van zorg

In deze publicatie besteden we aandacht zorg en veiligheid, beweging, medisch specialistische revalidatie en nazorg, onderwijs en ICT omtrent de zorg.

Mijn bedrijf en personeel

In deze publicatie besteden we aandacht aan het pensioen, de gezonde medewerker en beveiliging.

Innovatie in de bouw en infrastructuur

In deze publicatie komt u alles te weten over duurzaam en circulair, smart mobility, het woningtekort en klimaatadaptatie.

zorg

Gepersonaliseerde zorg

In deze publicatie komt u alles te weten over personalized medicine, innovaties en zelfredzaamheid, en individuele aandacht in de zorg, zoals Value Based Health Care.

Digitalisering van de publieke sector

In deze publicatie besteden we aandacht aan de rol van data, digitale dienstverlening en de informatiesamenleving.